१० वी कुमारभारती मराठी
१० वी माय इंग्लिश कोर्स बुक इंग्रजी
१० वी गणित भाग - १ मराठी
१० वी गणित भाग - २ मराठी
१० वी सायन्स ऍन्ड टेक्नॉलॉजी भाग-१ मराठी
१० वी सायन्स ऍन्ड टेक्नॉलॉजी भाग-२ मराठी
१० वी इतिहास व राज्यशास्त्र मराठी
१० वी भूगोल मराठी
१० वी संरक्षणशास्त्र कार्यपुस्तिका मराठी
१० वी पालिसुगन्धावली
१० वी अर्धमागधी प्रदीप
१० वी संस्कृतम् आमोद: (संपूर्ण)
१० वी संस्कृतम् आनन्द:(संयुक्त)
१० वी स्व-विकास व कलारसास्वाद मराठी